IMENIK

ZAGREB & Zagrebačka županija
ZADAR & Zadarska županija VUKOVAR VINKOVCI & Vukovarsko-srijemska županija
VIROVITICA & Virovitičko-podravska županija VARAŽDIN & Varaždinska županija ŠIBENIK & Šibensko-kninska županija
SPLIT & Splitsko-dalmatinska županija SLAVONSKI BROD & Brodsko-posavska županija SISAK & Sisačko-moslavačka županija
RIJEKA & Primorsko-goranska županija POŽEGA & Požeško-slavonska županija OSIJEK & Osječko-baranjska županija
KRAPINA & Krapinsko-zagorska županija KOPRIVNICA & Koprivničko-križevačka županija KARLOVAC & Karlovačka županija
ISTRA & Istarska županija GOSPIĆ & Ličko-senjska županija DUBROVNIK & Duborovačko-neretvanska županija
ČAKOVEC & Međimurska županija BJELOVAR & Bjelovarsko-bilogorska županija